KLANTENSERVICE_27660725.jpeg
U bevindt zich hier:HomeKlantenservice
Dier
- Aquaristiek -
- Huis & Tuin -
- Hengelsport -

Klantenservice

Leveren

Wij streven ernaar de gewenste producten dezelfde werkdag nog te verzenden. Bij eventuele onvoorziene omstandigheden echter binnen 7  werkdagen. Mocht een bepaald product niet geleverd kunnen worden binnen een termijn van 30 werkdagen, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht hierover per e-mail. U kunt dan alsnog besluiten of u de bestelling voor die producten wel of niet wilt laten doorgaan. De wettelijke bedenktijd betreft 14 dagen voor u.
Kiest u als betalingswijze "vooruitbetaling per bank", dan wordt uw bestelling maximaal 8 dagen gereserveerd. Na controle betaling versturen wij uw bestelling wat tot gevolg heeft dat uw bestelling later aan kan komen dan de voorgenoemde termijn.
Indien wij na 14 dagen nog geen betaling hebben ontvangen, kunnen de bestelde artikelen weer vrijgegeven worden.

Klachtenprocedure:

Heeft u een klacht over uw ontvangen bestelling? Gelieve deze - binnen 14 dagen na ontvangst - kenbaar te maken via mail. U kunt uw mail richten aan: info@bakzolder.nl

Wij proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Klachtenregeling:
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Cadeauservice;
Onze cadeauservice is bedoeld als je een leuk pakketje / kadobon aan je vriendin, moeder, famillie of vul zelf maar in wilt geven. 
Bij het afrekenen kun je deze optie aanvinken. Helaas zijn er mensen die dit standaard aanvinken voor bestellingen. Zodra wij denken dat de bestelling niet geschikt is om als kado te geven, of er wordt herhaaldelijk standaard deze optie aangevinkt, bepalen wij of wij wel of niet als kado verzenden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Retournering en aansprakelijkheid
U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde, dient u ons daarvan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, zullen wij tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij terugstorten.
Als u binnen 7 werkdagen, nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde artikelen bij nader inzien toch niet wenst te hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Dit geldt alleen voor non-food artikelen. Hiertoe kunt u ons in kennis stellen door middel van een bericht aan  info@gardenbroek.nl. Wij zullen de betreffende artikelen terugnemen waarbij de verzendkosten van toezending en terugzending voor uw rekening zijn.
Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed. Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen; garanties kunnen wij echter niet geven.
Gardenbroek BV is niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door Gardenbroek BV geleverd artikel geleden wordt, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan opzet of grove nalatigheid van Gardenbroek BV te wijten is. Gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen op de site.
Wanneer u vragen heeft kunt u ook telefonisch contact opnemen met onze klantenservice:  0031(0)525 681 404  (optie 2)

6346